artykuł nr 11

UCHWAŁA NR XLVIII/406/2018 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 14 września 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
OBWIESZCZENIE406 KB
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 107/2018

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki:
Zarządzenie Nr 107/2018412 KB
artykuł nr 14

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 12 września 2018 roku o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie

Załączniki:
Informacja126 KB
artykuł nr 15

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

  Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje uprawnionych przez komitety wyborcze pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, o których mowa w art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000 i 1349), że termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgodnie z kalendarzem wyborczym w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku upływa w dniu 21 września 2018 roku  ( tj. piątek).

  Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych dla Miasta i Gminy Opatów będzie przyjmował powołany urzędnik wyborczy w dniach 19.09.2018r. – 21.09.2018r. w godzinach 8.00 – 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie ( pokój w podcieniach budynku obok 500+ ).