artykuł nr 21

Uchwała Rady Miejskiej w Opatowie Nr XLII/349/2018 w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

artykuł nr 22

WYKAZ OSÓB POWOŁANYCH NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO