artykuł nr 1

Petycja

w sprawie utworzenia dwóch klas pierwszych
artykuł nr 2

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku przez Radę Miejską w Opatowie

Realizując dyspozycję wynikającą  z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 870 ) informuję, że do Rady Miejskiej w Opatowie w roku 2023 wpłynęły dwie petycje:

 

1. Dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rada Miejska w sprawie tej petycji podjęła uchwałę Nr LXIV/567/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej inicjatywy ustawodawczej.

 

2. Dotycząca zmiany nazwy ulicy.

Rada Miejska w Opatowie w sprawie tej petycji podjęła uchwałę Nr LXIV/568/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany nazwy ul. B. Ostrowskiego w Opatowie wraz z uzasadnieniem.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie

Małgorzata Szczepańska

artykuł nr 3

Petycja

w sprawie zmiany nazwy ulicy
artykuł nr 4

Petycja

W związku z podjęciem Uchwały Nr LX/692/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27.09.2023 r.  w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie, zwracamy  się z prośbą o podjęcie tożsamej uchwały. W załączeniu przesyłam przedmiotową uchwałę.

Załączniki:
Petycja -Uchwała479 KB
artykuł nr 5

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w...

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 870 ) informuję, że do Rady Miejskiej w Opatowie w roku 2022 wpłynęły trzy petycje:
Dostępne podkategorie:
Informacja zbiorcza o petycjach