artykuł nr 11

POSTANOWIENIE w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.

Załączniki:
POSTANOWIENIE100 KB
artykuł nr 12

POSTANOWIENIE w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie

Załączniki:
POSTANOWIENIE111 KB
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 32a/2019

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
artykuł nr 14

Obwieszczenie

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie w wyborach do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.:
artykuł nr 15

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 7 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie, zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.