artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem ze stanowisko - Longina Ordon

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska - Dorota Jopek