artykuł nr 6

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r.

artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz gran
artykuł nr 8

POSTANOWIENIE NR 89/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV

artykuł nr 9

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego...

Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego tel. 15 8681318
artykuł nr 10

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r.