artykuł nr 1

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego, stan na dzień 01.01.2021 r.