artykuł nr 1

OFERTA PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w ich miejscu zamieszkania.
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego:

Przygotowanie posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Dziecięcy Raj”
w Kobylanach, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nasze Kobylany” korzystających
z pomocy państwa w zakresie dożywiania w okresie I – XII 2023r.

Na zapytanie ofertowe wysłane do trzech podmiotów:
1. Bar u Reni, ul. Lubelska 8, 27 – 500 Opatów;
2. Bar Uniwersalny, ul. Kościuszki 60, 27 – 500 Opatów;
3. Restauracja Żmigród, Pl. Obrońców Pokoju 25, 27 – 500 Opatów

w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
1.  „Bar u Reni” ul. Lubelska 8, 27 – 500 Opatów.

Tut. Ośrodek podpisze umowę z „Bar u Reni” Sławomira Masternaka w Opatowie.
Wybrana oferta jest korzystna i odpowiada kryterium odnoszącym się do przedmiotu zamówienia.

Kierownik OPS w Opatowie
mgr Dominika Kędziora

artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego:
Przygotowanie i wydanie gorącego posiłku dla osób dorosłych wskazanych przez OPS Opatów w okresie styczeń – maj i wrzesień – grudzień 2023r.
 
Na zapytanie ofertowe wysłane do trzech podmiotów:
1. Bar u Reni, ul. Lubelska 8, 27 – 500 Opatów;
2. Bar Uniwersalny, ul. Kościuszki 60, 27 – 500 Opatów;
3. Restauracja Żmigród PHU FORTIS, Pl. Obrońców Pokoju 25, 27 – 500 Opatów
w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
1.  Bar Uniwersalny Zofia Kocznur, ul. Kościuszki 60, 27 – 500 Opatów.

Tut. Ośrodek podpisze umowę z Barem Uniwersalnym Zofii Kocznur w Opatowie.
Wybrana oferta jest korzystna i odpowiada kryterium odnoszącym się do przedmiotu zamówienia.

Kierownik OPS w Opatowie
mgr Dominika Kędziora

artykuł nr 4

OFERTA PRACY Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

OFERTA PRACY
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

Asystentura będzie dotyczyła pracy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i umiarkowanym. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 

Zakres czynności w szczególności będzie dotyczył:|
- wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
i czynnościach pielęgnacyjnych,
- wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego – wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz wypełnianiu ról społecznych,
-wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
- wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, korzystania z dóbr kultury.

Poszukiwana jest osoba:

- posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 

lub
- posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

Nadmienia się, iż planowane jest zawarcie umowy-zlecenia z oferentem.
Szczegóły zatrudnienia do uzgodnienia.

Ośrodek zastrzega, iż warunkiem podpisania umowy jest pozytywne rozpatrzenie Wniosku Gminy Opatów w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023r.

Bliższe informacje uzyskać można w tut. Ośrodku pod nr tel.: 015 868 2 648, 015 8681 305

Oferty należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do dnia 28 grudnia 2022r.

 

Kierownik OPS w Opatowie

mgr Dominika Kędziora

Załączniki:
Klauzula informacyjna18 KB
artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu gminy Opatów.

14 grudnia 2022r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego: 

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

z terenu gminy Opatów.

 

Na zapytanie ofertowe wysłane do trzech podmiotów:

1. Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn w Wąworkowie Stowarzyszenia Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów Wąworków 34, 27 – 500 Opatów;

2. Schronisko Matki Bożej Ubogich Stowarzyszenia Wspólnoty Chleb Życia Zochcin 58, 27 – 580 Sadowie;  

3. Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Żeromskiego 36a, 25 – 370 Kielce.

w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożona przez :

  1. Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn w Wąworkowie Stowarzyszenia Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów Wąworków 34, 27 – 500 Opatów;
  2. Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Żeromskiego 36a, 25 – 370 Kielce.

Tut. Ośrodek podpisze umowę ze Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn w Wąworkowie Stowarzyszenia Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Wybrana oferta odpowiada kryterium odnoszącym się do przedmiotu zamówienia. Ponadto jest to schronisko zlokalizowane na terenie gminy, od lat współpracujące z tut. Ośrodkiem.

 

 

 Kierownik

 OPS w Opatowie

mgr Dominika Kędziora