artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko - Longina Ordon