artykuł nr 1

Informacja

o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami
artykuł nr 2

POSTANOWIENIE NR 89/2023 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg)
artykuł nr 3

POSTANOWIENIE NR 88/2023 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg)
artykuł nr 4

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU...

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów do sejmu rzeczypospolitej polskiej i do senatu rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
artykuł nr 5

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Opatów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje: