artykuł nr 1

Danuta Szypulska Oświadczenia majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko