artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 107/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 108/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 106/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 105/2003

w sprawie przyjęcia projektu budżety Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 104/2003

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Opatów.