artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE Nr 103/2003

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego.
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE Nr 102/2003

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki.
artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE Nr 101/2003

w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE Nr 100/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE Nr 99/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.