artykuł nr 56

ZARZĄDZENIE Nr 53/2003

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie miasta i gminy Opatów zarządzonego na dzień 7 - 8 czerwca 2003 roku.
artykuł nr 57

ZARZĄDZENIE Nr 52/2003

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
artykuł nr 58

ZARZĄDZENIE Nr 51/2003

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
artykuł nr 59

ZARZĄDZENIE Nr 50/2003

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przeszkola Publicznego w Opatowie.
artykuł nr 60

ZARZĄDZENIE Nr 49/2003

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Opatowie, przy ul. Kopernika.