artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE Nr 88/2003

w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2003/2004.
artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE Nr 87/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE Nr 86/2003

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.
artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE Nr 85/2003

w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego Planu Reagowania"
artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE Nr 84/2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2003 rok.