artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE Nr 73/2003

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lipowej gmina Opatów.
artykuł nr 37

ZARZĄDZENIE Nr 72/2003

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE Nr 71/2003

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
artykuł nr 39

ZARZĄDZENIE Nr 70/2003

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
artykuł nr 40

ZARZĄDZENIE Nr 69/2003

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.