artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 205a/2004

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej oraz określenia zakresu jej działania.
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 204/2004

w sprawie użyczenia oczyszczalni ścieków w Opatowie
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 203/2004

w sprawie użyczenia wysypiska odpadów komunalnych w Opatowie
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 202/2004

w sprawie użyczenia kotłowni Nr 4 położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej.
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 201/2004

w sprawie użyczenia kotłowni Nr 4 położonej w Opatowie przy ul. Kopernika.