artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE Nr 200/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE Nr 199/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE Nr 198/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE Nr 197/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki
artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE Nr 196/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki.