artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE Nr 151/2004

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Skowrona na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE Nr 150/2004

w sprawie powołania Pani Danuty Rucińskiej na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie.
artykuł nr 53

ZARZĄDZENIE Nr 149/2004

w sprawie powołania Pani Marii Krystyny Gilewskiej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Opatowie
artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE Nr 148a/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE Nr 148/2004

w sprawie powołania zespołu do przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Opatów na lata 2004 - 2013