artykuł nr 56

ZARZĄDZENIE Nr 147/2004

w sprawie powołania Gminne Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 143/2004

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 142/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 141/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 140/2004

w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych na stanowiskach ekranowych w okulary korygujące wzrok.