artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 139/2004

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta i gminy Opatów zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 138/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 137/2004

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 131/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie ul. Sempołowskiej.
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 130/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie ul. Słowackiego.