artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 124/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie ul. Legionów
artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 123/2004

w sprawie przeprowadzenia wiosennego przeglądu gospodarstw rolnych.
artykuł nr 73

ZARZĄDZENIE Nr 120/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 74

ZARZĄDZENIE Nr 119/2004

w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2004 rok.
artykuł nr 75

ZARZĄDZENIE Nr 118/2004

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawidiwego na stopień nauczyciela mianowanego.