artykuł nr 81

ZARZĄDZENIE Nr 175/2004

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Jagiełły.
artykuł nr 82

ZARZĄDZENIE Nr 145/2004

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego i Nowopolnej.
artykuł nr 83

ZARZĄDZENIE Nr 146/2004

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Nowej.
artykuł nr 84

ZARZĄDZENIE Nr 144 / 2004

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Harcmistrza Jerzego Czerwińskiego.
artykuł nr 85

ZARZĄDZENIE Nr 136/2004

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 136 / 2004 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W OPATOWIE z dnia 22.04. 2003 r w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2003/2004