artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE Nr 195/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Wąskiej
artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE Nr 194/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.
artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE Nr 193/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Jagiełły.
artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE Nr 192/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Opatowie
artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE Nr 191/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.