artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE Nr 183/2004

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.
artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE Nr 182/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE Nr 181/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE Nr 180/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE Nr 179/2004

w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzetu silnikowego, użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Opatów do akcji ratowniczo - gasniczych i innych zagrożeń.