artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE Nr 170/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 32

ZARZĄDZENIE Nr 169/2004

w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów.
artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE Nr 168/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Podolu
artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE Nr 167/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE Nr 166/2004

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.