artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE Nr 165/2004

zmieniające Regulami Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie na czas wojny.
artykuł nr 37

ZARZĄDZENIE Nr 164/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE Nr 163/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 39

ZARZĄDZENIE Nr 162/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na realizację projektu współfinansowanego przez Bank Światowy dla Małych Robót "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brzeziu"
artykuł nr 40

ZARZĄDZENIE Nr 161/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego obrotowego dla Gminy Opatów do wysokości 3.050.000"