artykuł nr 41

ZARZĄDZENIE Nr 160/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE Nr 159/2004

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 16 Stycznia.
artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE Nr 158/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na realizację projektu współfinansowanego przez Bank Światowy dla Małych Robót "Modernizacja drogi gminnej we wsi Rosochy"
artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE Nr 157/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów.
artykuł nr 45

ZARZĄDZENIE Nr 156/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.