artykuł nr 46

ZARZĄDZENIE Nr 155/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE Nr 154/2004

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 152/204 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 22 cerwca 2004 roku.
artykuł nr 48

ZARZĄDZENIE Nr 153/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE Nr 152/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 50

ZARZĄDZENIE Nr 205/2004

w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.