artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE Nr 293/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005

w sprawie powołania Dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury
artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE Nr 307/2005

w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE Nr 306 / 2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE Nr 305 / 2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki.