artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 260/2005

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2005.
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 259/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kobylanach.
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 258/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 257/2005

w sprawie powołania Pani Doroty Bińczak na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej w Kobylanach.
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 255/2005

w sprawie odwołania Pani Teresy Janiszewskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylanach.