artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 254/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 247/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 246/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki.
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 245/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 243/2005

w sprawie wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.