artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 242/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 241/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 240/2005

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylanach
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 239/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Partynantów.
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 238/2005

w sprawie powołania Komisji odbioru sali sportowej wraz z łacznikiem przy amorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.