artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 237/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 236/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 235/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 231/2005

w sprawie ustalenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki
artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 230/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.