artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 229/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego.
artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 228/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy w Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 225/2005

w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2004/2005
artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 224/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 223/2005

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie