artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 222/2005

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Okalina-Wieś
artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 221/2005

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 220/2005

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej i wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 219/2005

w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz oraz utraty mocy obowiązujących niektórych aktów normatywnych wojewody i Burmistrza
artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 217/2005

w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2005 rok.