artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 280/2005

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 279/2005

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury prowadzonego przez Gminę Opatów.
artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 278/2005

w sprawie oddania nieruchomości szkolnych w trwały zarząd.
artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 276/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 275/2005

w sprawie zatwierdzenia kosztu kalkulacyjnego 1 godziny pracy opiekunki świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze