artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 273/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 286/2005

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym / wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2006/
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 277/2005

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej.
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 274/2005

w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2005/2006
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 272/2005

w sprawie zmian w dudżecie Gminy Opatów za 2005 rok.