artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 271/2005

w sprawie użyczenia kotłowni położonej w Opatowie przy ul. Sienkiewicza.
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 270/2005

w sprawie powierzenia Pani Danucie Szypulskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowej o Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 269/2005

w sprawie odwołania Pana Waldemara Węglewicza ze stanowiska Dyrektora Powitowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 268/2005

w sprawie powierzenia Panu Zdzisławowi Staniszewskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 267/2005

w sprawie odwołania Pana Jarosława Basaka ze stanowiska Dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.