artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 266A/2005

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Opatów.
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 266/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok.
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 263/2005

w spraiwe powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie miasta i Gminy Opatów zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 262/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005r.
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 261/2005

w spraiwe powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie miasta i Gminy Opatów zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.