artykuł nr 1

Ogłoszenie

Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ), Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że w publicznym dostępnym wykazie znajdującym się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu M