artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, iż zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy dzień 31 grudnia (piątek) 2004 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Urzędu (w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2005 r. )

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, iż zgodnie z art. 130 §; 2 Kodeksu pracy dzień 24 grudnia (piątek) 2004 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Urzędu (w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 25 grudnia br.)

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr. 62 poz. 627 / Urząd Miasta i Gminy Opatów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się e Biurze Obsługi Interesanta Urzęd
artykuł nr 4

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 , poz.543 z późn. zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 4 paźdz
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr. 62 poz. 627/ Urząd Miasta i Gminy Opatów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Mi