artykuł nr 6

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Opatów, wyszczególnionych niżej: 1/. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie, przy ul. Wid
artykuł nr 7

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu...

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 12 września 2005r. (tj. poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji przewiduje m.i
artykuł nr 8

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje osoby działajšce w imieniu uprawnionych komitetów wyborczych, które dokonywały zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarzšdzonych na dzień
artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza możliwość udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzeziu , gmina Opatów ozna-czonej numerem ewidencyjnym 520/11 o powierzchni 1500 m2 , dla której prowa-dzona jest w Sądzie Rejon
artykuł nr 10

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ), Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że w publicznym dostępnym wykazie znajdującym się w Biur