artykuł nr 1

Uchwała Nr VI/48/2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na rok 2003