artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 27 grudnia  2006 roku  (tj. środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.


Porządek obrad sesji przewiduje :

1. Podjęcie  uchwał  problemowych.
2. Spotkanie Noworoczne z Kierownikami urzędów,instytucji,jednostek gospodarczych z terenu Miasta i Gminy Opatów.            

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 2

Informacja o sesji Rady Miejskiej

INFORMACJA

     Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 14 grudnia  2006 roku  (tj. czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.


 Porządek obrad sesji przewiduje m.in. 

• Podjęcie uchwał problemowych  m.in.  dotyczących opłat podatkowych na 2007 rok.


                                                                                       Przewodniczący
                                                                             Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 3

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 5 grudnia 2006 roku (tj. wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie
artykuł nr 4

Ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ulicy Lipow-skiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2020 o powierzchni 4144 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 23562. Użyte
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza możliwość udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzeziu , gmina Opatów oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/11 o powierzchni 1500 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonow