artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/19/2006

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2007 rok".
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/18/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/17/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr III/12/2006

w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
artykuł nr 5

Uchwała Nr II/10/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 r.