artykuł nr 6

Uchwała Nr II/9/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XLVII/351/2006

uchylająca Uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów "Kobylany - Strzyżowice - część terenu górniczego 'Wymysłów I'".
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XLVII/350/2006

uchylająca Uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Opatowa "ul. Sienkiewicza-Opatówka".
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XLVII/349/2006

w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Opatów-dworzec".
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XLVII/347/2006

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2005 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów.