artykuł nr 61

Uchwała Nr XLIII/320/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki.
artykuł nr 62

Uchwała Nr XLII/316/2006

w sprawie przekazania w formie darowizny ½ części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1246/2 położonej w Opatowie.
artykuł nr 63

Uchwała Nr XLV/334/2006

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/6 położonej w Opatowie przy ul. Czerwińskiego.
artykuł nr 64

Uchwała Nr XLV/333/2006

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/5 położonej w Opatowie przy ul. Czerwińskiego.
artykuł nr 65

Uchwała Nr XLV/332/2006

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/4 położonej w Opatowie przy ul. Czerwińskiego.