artykuł nr 71

Uchwała Nr XLI/311/2006

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1265/2 położonej w Opatowie przy ul. Wąskiej.
artykuł nr 72

Uchwała Nr XLI/310/2006

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1266 położonej w Opatowie przy ul. Wąskiej.
artykuł nr 73

Uchwała Nr XLI/309/2006

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1268 położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.
artykuł nr 74

Uchwała Nr XLI/308/2006

w sprawie wniesienia przez Gminę Opatów aportem nieruchomości gruntowej gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie Spółka z o.o na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
artykuł nr 75

Uchwała Nr XLI/307/2006

w sprawie wniesienia przez Gminę Opatów aportem nieruchomości gruntowej gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie Spółka z o.o na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.