artykuł nr 76

Uchwała Nr XXXIX/294/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2006 rok”.
artykuł nr 77

UCHWAŁA NR XXXIX /293/2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Opatowie w rejonie ulicy 1-go Maja, ulicy S. Sempołowskiej, ulicy H. Sienkiewicza oraz rzeki Opatówka i rzeki Kania.
artykuł nr 78

UCHWAŁA NR XXXIX /292/2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów.
artykuł nr 79

UCHWAŁA NR XXXIX /291/2006

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów.
artykuł nr 80

Uchwała Nr XXXIX/288/2006

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2006 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie.